سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 2
شنبه 28 مهر ماه 1397
نسخه 97.06.04
 
 
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
مقتضی است دانشجویان گرامی بابت ثبت نام هر ترم مبلغ علی الحساب مقطع تحصیلی خود را از طریق وب سایت پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایست علاوه بر واریز مبلغ علی الحساب نسبت به تسویه بدهی قبلی خود در صورت وجود اقدام نمایند.
تذکر:پرداخت شهریه صرفاً از طریق درگاه اینترنتی (موجود در پنل کاربری شخص دانشجو،بخش امور مالی)انجام پذیرد.
کلیه دانشجویان جهت اطلاع از تشکیل یا عدم تشکیل کلاس به صفحه اصلی سایت منوی تشکیل کلاس مراجعه نمایند
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.