رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

شنبه 2 بهمن ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 54.205.111.118
 
دانشگاه آزاد اسلامي
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
اطلاعیه واریز علی الحساب نیمسال اول 96 - 95
مقتضی است دانشجویان گرامی بابت ثبت نام ترم اولسال تحصیلی 96-95 مبلغ علی الحسا ب مقطع تحصیلی خود را از طریق وب سایت پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است دانشجویان محترم می بایست علاوه بر واریز مبلغ علی الحساب نسبت به تسویه بدهی قبلی خود در صورت وجود اقدام نمایند.
تذکر:پرداخت شهریه صرفآ از طریق درگاه اینترنتی (موجود در پنل کاربری شخص دانشجو،بخش امور مالی)انجام پذیرد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
برنامه تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 96-95
انتخاب واحد از 95/06/16 الی 95/06/19 برای کلیه رشته ها و مقاطع بنا به جدول زمان بندی درج شده در سایت اختصاصی دانشجویان وتقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
ثبت نام با تاخیر برای کلیه رشته ها از تاریخ 95/06/20 الی 95/06/21 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
شروع کلاسها از تاریخ 95/06/27 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
حذف و اضافه برای کلیه رشته ها از تاریخ 95/07/11 الی 95/07/14 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
امتحانات آزمایشگاهی از تاریخ 95/10/11 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
پایان کلاسها از تاریخ 95/10/17 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
شروع امتحانات از تاریخ 95/10/18 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
پایان امتحانات از تاریخ 95/10/30 مطابق با تقویم دانشگاهی درج شده در صفحه اصلی سایت
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.
1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.